เทศบาลตำบลทุ่งยาว
  99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ 075-208165 โทรสาร 075-208164
www.thungyoatrang.go.th