ควรปรับปรุง

  
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลทุ่งยาว 99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 โทรศัพท์ 075-208165 โทรสาร 075-208164