เทศบาลตำบลทุ่งยาว

เทศบาลตำบลทุ่งยาว

99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 075-208-165 โทรสาร : 075-208-164
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05920402@dla.go.th