เทศบาลตำบทุ่งยาว 99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH :: สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว โทร. 084-6622262

นายเฉลิมพล ชัยเกษตรสิน

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว

084-662-2262

นายวรัศกรณ์ สุดสาคร

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยาว

-

  • วิสัยทัศน์

    “ เมืองพัฒนา ประชามีสุข แหล่งเศรษฐกิจรุ่งเรือง ลือเลื่องประเพณี ”

ข่าวสารชาวทต.ทุ่งยาว

กิจกรรมชาวทต.ทุ่งยาว

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เพลง "สดุดีพระแม่ไทย"
27 ตุลาคม 2566

พี่น้อง ทต.ทุ่งยาว เราดูแล

--
หมู่
2,489
ประชากร
2
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลทุ่งยาว
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)